VÄLKOMMEN TILL WOLMSTA GÅRD OCH HÄSTBYN
STARTSIDAN HÄSTBYN ESSEN BYGG AB TRAVTRÄNARE KLINIKEN FISKECAMPEN
Situationsplan
Ritning - VILLOR
Ritning - FLERFAM.HUS
Översiktskartor
Intresse/Kontakt

Situationsplan

Tidsplan

Byggstart  hösten 2008 då markberedning är klar. Beräknad byggtid hela projektet 14 mån. Projektet byggs i ordning enl. numrering 1 - 20.

Situationsplanen är ändrad och kommer att uppdateras inom kort, första huset är färdigställt har nummer 16a enl.nuvarande situationsplan.

Inflyttning sker i etapper med början Maj 2009