VÄLKOMMEN TILL WOLMSTA GÅRD OCH HÄSTBYN
STARTSIDAN HÄSTBYN ESSEN BYGG AB TRAVTRÄNARE KLINIKEN FISKECAMPEN

Hans von Essen
Ägare
Sussanne Sammens
von Essen
Ägare
Lars Byström
Arbetschef
Stefan Sundberg
Platschef
Ulf Lindqvist
Projektledare
Presentation av Essen Bygg AB

Essen Bygg AB grundades 1994 av Hans von Essen. Företaget har sitt huvudkontor i Sundsvall.
Företaget har ca. 20 anställda beroende på projekt tillgång.
Essen Bygg AB driver projekt i hela landet samt en del i utlandet. Företaget har byggt om och renoverat
åt AGA, BÅKAB, HSB, Vattenfall Fastigheter, Sundsvalls kommun, Mitthem, Vägverket, Krokoms kommun, Ecuro,
Länsförsäkringar, SJ Fastighetsdivision, SKIFU, Åre Hus AB, Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
Landstingsfastigheter, MILKO m.fl.
Utlandsverksamheten bedrivs i Estland och Lettland genom vårt dotterbolag Essen Ehitus AS.

Kvalitetspolicy

Det är Essen Bygg AB:s målsättning att tillgodose kundernas behov i varje enskilt objekt
Vi vill överlämna en produkt som överensstämmer med kundens och samhällets förväntningar och krav.

Vårt kvalitetssystem är anpassat till ISO 9001

Vår strävan är att

  • med rätt kvalitet och i rätt tid utföra det vi åtagit oss.
  • var och en i vår organisation skall vara väl införstådd med att det är dennes beslut och handlande
     påverkar kvalitén på vårt arbete.
  • ev. anmärkningar vid besiktningar skall åtgärdas omgående.
  • protokollet från slutbesiktningen skall innehålla 0 fel.
  • arbetsplatserna skall hållas i god ordning och erbjuda bra arbetsmiljö.
  • varje uppdragsgivare skall vara en god referens.

Syftet med kvalitetsplanen
är att uppfylla vår kvalitetspolicy. Vår strävan är att genomföra de projekt vi åtagit oss med hög kvalitet
genom hela projektet.

En kvalitetsplan upprättas av Essen Bygg AB för varje projekt i samråd med uppdragsgivaren och myndigheter.
Kvalitetsplanen följer samma struktur som ISO 9001.
Mer information om kvalitetsplanering, organisation m.m. finns i vår kvalitetsmanual.


E-post: essenbygg.ab@telia.com